คณะครุศาสตร์ มร.ลป. ร่วมกับ กกต.จังหวัดลำปาง จัดทำโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ณ โรงเรียนวัดหลวงวิทยา จ.ลำปาง

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 อ.อิสสริยภรณ์ วานิชพิพัฒน์ อาจารย์สังกัดคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นทีมวิทยากรแกนนำ ในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยและหลักสูตรเยาวชนพลเมืองในวิถีใหม่ ณ โรงเรียนวัดหลวงวิทยา ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยได้รับเกียรติจากนายทองเนตร ดูใจ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด โดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

ภาพ : คณะครุศาสตร์
ข่าว : หอมนวล ศรีริ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด