สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การนำเสนอผลงานแบบครูคณิตศาสตร์มืออาชีพ”