มร.ลป. ร่วมกับ รฟท. จัดขบวนรถนำเที่ยวพิเศษ เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนเส้นทางยุคสมัยแห่งล้านนา “Lanna Modernization Railroad Travel”

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด