สาขาวิชาดนตรี มร.ลป. จัดการแสดงดนตรี ในโครงการ LAMPANG RAJABHAT MUSIC FESTIVAL 2022