กองบริการการศึกษา มร.ลป. จัดให้นักศึกษาถ่ายภาพและเปิดบัญชีธนาคาร เพื่อทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาค

Read more

สศว. มร.ลป. จัดโครงการประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2565 “หล่อเทียนพรรษา หล่อศรัทธาบูชาพุทธคุณ”

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาค

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมพิธีฌาปนกิจอาจารย์วิทเอก สว่างจิตร อาจารย์สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยและการประเมิน คณะครุศาสตร์

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาค

Read more

มร.ลป.เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม อาจารย์วิทเอก สว่างจิตรา อาจารย์สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยและการประเมิน คณะครุศาสตร์

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาค

Read more

มร.ลป.ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำ Skill Mapping เพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน

เมื่อวันที่ 30 มิถุน

Read more
RSS20
YouTube
Instagram0