PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

อ้างอิงรูป https://b

Read more

นักศึกษา มร.ลป.เข้ารับรางวัล”เด็กไทยต้นแบบในโครงการ เด็กอวด(ทำ)ดี

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้รับรางวัล Prime Minister Road Safety Award ประเภทสถานศึกษา จาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

       ผศ.ปริตต์ สาย

Read more

ประกาศการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าพักในหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2564

       มหาวิทยาลัยรา

Read more

กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป.ประกาศกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศกิจกรรมนักศึกษ

Read more

ขอเชิญนักศึกษาใหม่ ประการศึกษา 2565 เข้าร่วมอบรม”การใช้งานสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง”

      สำนักวิทยบริกา

Read more

มร.ลป.เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลที่1 การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559 – 2560

     พระบาทสมเด็จพระ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

Read more

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มร.ลป.แจ้งเตือนการปรับเปลี่ยนนโยบายการให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของบริษัท Google

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎ

Read more
RSS20
YouTube
Instagram0